همه انسان هاى بزرگى كه براى ما خاطره ساز بوده اند در يادها زنده خواهند بود چه بين ما باشند چه نباشند چه اجازه فعاليت داشته باشند و چه از هنرشان محروم باشيم نصرت كريمى هم جاودانه شد
محمدرضا هدایتی | همه انسان هاى بزرگى كه براى ما خاطره ساز بوده اند در يادها زنده خواهند بود چه بين ما باشند چه نباشن...
52
42 هفته قبل