مادر مرد از بس که جان ندارد. دیالوگ تاثیرگذار فیلم مادر به کارگردانی جناب علی حاتمی بزرگوار روحتان شاد خانم ریاحی عزیز #جمشید_هاشم_پور
جمشید هاشم‌پور | مادر مرد از بس که جان ندارد.
دیالوگ تاثیرگذار فیلم مادر به کارگردانی جناب علی حاتمی بزرگوار
روحتان ...
192
8 هفته قبل