گالری عکس فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo (2011)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui و Norbu Tsering Gurung

فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui و Norbu Tsering Gurung
 فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui و Norbu Tsering Gurung  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo به کارگردانی Iciar Bollain  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui و Sumyata Bhattarai  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui و Norbu Tsering Gurung  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui و Muna Thami  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Sumyata Bhattarai  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui  فیلم سینمایی Katmandú, un espejo en el cielo با حضور Verónica Echegui