گالری عکس فیلم سینمایی The Gold Diggers (1983)

1 از 2 عکس

 فیلم سینمایی The Gold Diggers به کارگردانی Sally Potter

فیلم سینمایی The Gold Diggers به کارگردانی Sally Potter
 فیلم سینمایی The Gold Diggers به کارگردانی Sally Potter  فیلم سینمایی The Gold Diggers به کارگردانی Sally Potter