گالری عکس فیلم سینمایی Steve Jobs (2015)

1 از 34 عکس

 فیلم سینمایی استیو جابز با حضور Makenzie Moss فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی استیو جابز به کارگردانی دنی بویل فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور Seth Rogen فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی استیو جابز به کارگردانی دنی بویل فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور Seth Rogen فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور کاترین واترستون فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور آرون سورکین فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور Seth Rogen فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل استلبرگ فیلم سینمایی استیو جابز با حضور جف دانیلز فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی استیو جابز با حضور دنی بویل فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی استیو جابز به کارگردانی دنی بویل فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور کاترین واترستون فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور کیت وینسلت فیلم سینمایی استیو جابز با حضور Ripley Sobo فیلم سینمایی استیو جابز با حضور دنی بویل فیلم سینمایی Steve Jobs با حضور مایکل فاسبندر فیلم سینمایی استیو جابز به کارگردانی دنی بویل فیلم سینمایی استیو جابز با حضور Perla Haney-Jardine فیلم سینمایی استیو جابز به کارگردانی دنی بویل