گالری عکس سریال تلویزیونی رویای گنجشک‌ها (1391)

1 از 2 عکس

پوستر سریال تلویزیونی رویای گنجشک‌ها با حضور علی نصیریان، کوروش تهامی، مهسا کرامتی و آزیتا حاجیان

پوستر سریال تلویزیونی رویای گنجشک‌ها با حضور علی نصیریان، کوروش تهامی، مهسا کرامتی و آزیتا حاجیان
پوستر سریال تلویزیونی رویای گنجشک‌ها با حضور علی نصیریان، کوروش تهامی، مهسا کرامتی و آزیتا حاجیان پوستر سریال تلویزیونی رویای گنجشک‌ها با حضور سام درخشانی