گالری عکس فیلم سینمایی Paris Is Burning (1990)

1 از 9 عکس

 فیلم سینمایی Paris Is Burning به کارگردانی Jennie Livingston

فیلم سینمایی Paris Is Burning به کارگردانی Jennie Livingston
 فیلم سینمایی Paris Is Burning به کارگردانی Jennie Livingston  فیلم سینمایی Paris Is Burning به کارگردانی Jennie Livingston  فیلم سینمایی Paris Is Burning با حضور Dorian Corey، Pepper LaBeija و Willi Ninja  فیلم سینمایی Paris Is Burning با حضور Dorian Corey، Pepper LaBeija و Willi Ninja  فیلم سینمایی Paris Is Burning با حضور Dorian Corey، Pepper LaBeija و Willi Ninja  فیلم سینمایی Paris Is Burning به کارگردانی Jennie Livingston  فیلم سینمایی Paris Is Burning با حضور Pepper LaBeija  فیلم سینمایی Paris Is Burning به کارگردانی Jennie Livingston  فیلم سینمایی Paris Is Burning با حضور Paris Duprée