گالری عکس فیلم سینمایی La Truite (The Trout) (1982)

1 از 8 عکس

 فیلم سینمایی La Truite (The Trout) به کارگردانی Joseph Losey

فیلم سینمایی La Truite (The Trout) به کارگردانی Joseph Losey
 فیلم سینمایی La Truite (The Trout) به کارگردانی Joseph Losey  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) به کارگردانی Joseph Losey  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) با حضور ایزابل هوپر و Daniel Olbrychski  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) با حضور Jeanne Moreau و ایزابل هوپر  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) با حضور Jeanne Moreau و ایزابل هوپر  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) با حضور ایزابل هوپر  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) با حضور ایزابل هوپر و Daniel Olbrychski  فیلم سینمایی La Truite (The Trout) با حضور Jeanne Moreau و ایزابل هوپر