گالری عکس فیلم سینمایی A White Dress for Marialé (1972)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Pilar Velázquez

فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Pilar Velázquez
 فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Pilar Velázquez  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Ezio Marano و Ivan Rassimov  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور لوئیجی پیستیلی، Ida Galli و Gengher Gatti  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Ida Galli  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Gengher Gatti  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Ezio Marano و Pilar Velázquez  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé به کارگردانی Romano Scavolini  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور لوئیجی پیستیلی و Ivan Rassimov  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Pilar Velázquez  فیلم سینمایی A White Dress for Marialé با حضور Ivan Rassimov