گالری عکس فیلم سینمایی Pretty in Pink (1986)

1 از 26 عکس

 فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch

فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch
 فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Andrew McCarthy فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد و آنی پاتس فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد و آنی پاتس فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer، مالی رینگوالد و Andrew McCarthy فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور جیمز اسپیدر و مالی رینگوالد فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد و Andrew McCarthy فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور آنی پاتس فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer و هری دین استنتون فیلم سینمایی Pretty in Pink به کارگردانی Howard Deutch فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور مالی رینگوالد فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer، مالی رینگوالد و Andrew McCarthy فیلم سینمایی Pretty in Pink با حضور Jon Cryer، مالی رینگوالد و Andrew McCarthy