گالری عکس فیلم سینمایی Zama (2017)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho

فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho
 فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho و Lola Dueñas  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho و Lola Dueñas  فیلم سینمایی Zama به کارگردانی Lucrecia Martel  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho  فیلم سینمایی Zama با حضور Daniel Giménez Cacho