گالری عکس فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style (1970)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola

فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola
 فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style با حضور جانکارلو جانینی و Monica Vitti  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style به کارگردانی Ettore Scola  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style با حضور Marcello Mastroianni و Monica Vitti  فیلم سینمایی Jealousy, Italian Style با حضور Marcello Mastroianni و Monica Vitti