گالری عکس فیلم سینمایی The Blue Gardenia (1953)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور Anne Baxter

فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور Anne Baxter
 فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور Anne Baxter  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور ریچارد کونته و Anne Baxter  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور Anne Baxter و Nat 'King' Cole  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور ریچارد کونته و آن سوترن  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور Raymond Burr و Anne Baxter  فیلم سینمایی The Blue Gardenia به کارگردانی فریتس لانگ  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور ریچارد کونته و آن سوترن  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور جرج ریوز، ریچارد کونته، آن سوترن و Anne Baxter  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور Raymond Burr و Anne Baxter  فیلم سینمایی The Blue Gardenia با حضور ریچارد کونته و Anne Baxter