گالری عکس فیلم سینمایی The Adversary (1970)

1 از 6 عکس

 فیلم سینمایی The Adversary به کارگردانی Satyajit Ray

فیلم سینمایی The Adversary به کارگردانی Satyajit Ray
 فیلم سینمایی The Adversary به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی The Adversary به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی The Adversary به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی The Adversary به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی The Adversary با حضور Satyajit Ray  فیلم سینمایی The Adversary با حضور Satyajit Ray