گالری عکس فیلم سینمایی Disengagement (2007)

1 از 7 عکس

 فیلم سینمایی Disengagement به کارگردانی Amos Gitai

فیلم سینمایی Disengagement به کارگردانی Amos Gitai
 فیلم سینمایی Disengagement به کارگردانی Amos Gitai  فیلم سینمایی Disengagement با حضور ژولیت بینوش  فیلم سینمایی Disengagement به کارگردانی Amos Gitai  فیلم سینمایی Disengagement با حضور ژولیت بینوش  فیلم سینمایی Disengagement با حضور ژولیت بینوش  فیلم سینمایی Disengagement با حضور ژولیت بینوش  فیلم سینمایی Disengagement به کارگردانی Amos Gitai