گالری عکس فیلم سینمایی Robot Carnival (1987)

1 از 2 عکس

 فیلم سینمایی Robot Carnival به کارگردانی Hiroyuki Kitakubo و Katsuhiro Ôtomo و کوجی موریموتو و Yasuomi Umetsu و Atsuko Fukushima و Hiroyuki Kitazume و Takashi Nakamura و Manabu Ôhashi و Hidetoshi Ômori

فیلم سینمایی Robot Carnival به کارگردانی Hiroyuki Kitakubo و Katsuhiro Ôtomo و کوجی موریموتو و Yasuomi Umetsu و Atsuko Fukushima و Hiroyuki Kitazume و Takashi Nakamura و Manabu Ôhashi و Hidetoshi Ômori
 فیلم سینمایی Robot Carnival به کارگردانی Hiroyuki Kitakubo و Katsuhiro Ôtomo و کوجی موریموتو و Yasuomi Umetsu و Atsuko Fukushima و Hiroyuki Kitazume و Takashi Nakamura و Manabu Ôhashi و Hidetoshi Ômori  فیلم سینمایی Robot Carnival به کارگردانی Hiroyuki Kitakubo و Katsuhiro Ôtomo و کوجی موریموتو و Yasuomi Umetsu و Atsuko Fukushima و Hiroyuki Kitazume و Takashi Nakamura و Manabu Ôhashi و Hidetoshi Ômori