گالری عکس فیلم سینمایی Company Limited (1971)

1 از 6 عکس

 فیلم سینمایی Company Limited به کارگردانی Satyajit Ray

فیلم سینمایی Company Limited به کارگردانی Satyajit Ray
 فیلم سینمایی Company Limited به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی Company Limited به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی Company Limited به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی Company Limited به کارگردانی Satyajit Ray  فیلم سینمایی Company Limited با حضور Sharmila Tagore و Satyajit Ray  فیلم سینمایی Company Limited با حضور Sharmila Tagore