گالری عکس فرانک تمنایی

2 از 5 عکس

فرانک تمنایی در پشت صحنه فیلم سینمایی خجالت نکش به همراه علیرضا رئیسی، سیدعلی صالحی، لیندا کیانی، شبنم مقدمی و کاوه آهنگر

فرانک تمنایی در پشت صحنه فیلم سینمایی خجالت نکش به همراه علیرضا رئیسی، سیدعلی صالحی، لیندا کیانی، شبنم مقدمی و کاوه آهنگر