گالری عکس فرامرز ابوالصدق

1 از 1 عکس

فرامرز ابوالصدق در نشست خبری فیلم سینمایی امیر به همراه نیما اقلیما، سید مصطفی قدیری، مستانه مهاجر و سحر دولتشاهی

فرامرز ابوالصدق در نشست خبری فیلم سینمایی امیر به همراه نیما اقلیما، سید مصطفی قدیری، مستانه مهاجر و سحر دولتشاهی