گالری عکس محمدرضا دلپاک

1 از 1 عکس

محمدرضا دلپاک در نشست خبری فیلم سینمایی فروشنده به همراه بابک کریمی، عماد امامی، مهدی کوشکی و اصغر فرهادی

مراسم تقدیر از اصغر فرهادی در خانه سینما