گالری عکس اصغر نژادایمانی

1 از 5 عکس

اصغر نژادایمانی در نشست خبری فیلم سینمایی مصادره به همراه نرگس آبیار، مهران احمدی، محمدحسین قاسمی، مزدک میر عابدینی، رضا عطاران، هادی کاظمی، سجاد پهلوان‌زاده، محمود گبرلو، هومن سیدی و مسعود سلامی

اصغر نژادایمانی در نشست خبری فیلم سینمایی مصادره به همراه نرگس آبیار، مهران احمدی، محمدحسین قاسمی، مزدک میر عابدینی، رضا عطاران، هادی کاظمی، سجاد پهلوان‌زاده، محمود گبرلو، هومن سیدی و مسعود سلامی