گالری عکس شیدا خلیق

2 از 2 عکس

تصویری از شیدا خلیق، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سام قریبیان، نازنین فراهانی، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی و کاظم سیاحی

تصویری از شیدا خلیق، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سام قریبیان، نازنین فراهانی، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی و کاظم سیاحی
تصویری از کاظم سیاحی، بازیگر و گوینده سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه شیدا خلیق، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی و نازنین فراهانی تصویری از کاظم سیاحی، بازیگر و گوینده سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه شیدا خلیق، سام قریبیان، نازنین فراهانی، فرشته صدرعرفایی و مسعود کرامتی