گالری عکس ناصر گیتی‌جاه

1 از 1 عکس

ناصر گیتی‌جاه در صحنه سریال تلویزیونی خداحافظ بچه به همراه شهین تسلیمی

ناصر گیتی‌جاه در صحنه سریال تلویزیونی خداحافظ بچه به همراه شهین تسلیمی