گالری عکس دیبا زاهدی

1 از 14 عکس

دیبا زاهدی در صحنه سریال تلویزیونی بوم و بانو به همراه مهدی احمدی

دیبا زاهدی در صحنه سریال تلویزیونی بوم و بانو به همراه مهدی احمدی
تصویری از دیبا زاهدی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از دیبا زاهدی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش