گالری عکس بیتا منصوری

1 از 3 عکس

بیتا منصوری در پشت صحنه فیلم سینمایی پاستاریونی به همراه سامیار محمدی، بهاره رهنما، گوهر خیراندیش، مهتاب ثروتی، حمید سپیدنام و محمد نادری

بیتا منصوری در پشت صحنه فیلم سینمایی پاستاریونی به همراه سامیار محمدی، بهاره رهنما، گوهر خیراندیش، مهتاب ثروتی، حمید سپیدنام و محمد نادری