گالری ویدیو پاستاریونی (1397)

ویدیو اکران مردمی پاستاریونی
ویدیو اکران مردمی پاستاریونی
رونمایی از تیزر جدید فیلم سینمایی پاستاریونی
رونمایی از تیزر جدید فیلم سینمایی پاستاریونی
ویدئویی از اکران مردمی پاستاریونی با حضور گوهر خیراندیش
ویدئویی از اکران مردمی پاستاریونی با حضور گوهر خیراندیش
ویدیویی از فیلم پاستاریونی
ویدیویی از فیلم پاستاریونی
اکران فیلم پاستاریونی با حضور عوامل فیلم در پردیس سینمایی سیتی سنتر
اکران فیلم پاستاریونی با حضور عوامل فیلم در پردیس سینمایی سیتی سنتر
رونمایی از لوگوی فیلم «پاستاریونی»
رونمایی از لوگوی فیلم «پاستاریونی»