دیالوگ های ماندگار سریال تلویزیونی Gilmore Girls (2000)

(ملیسا مک کارتی): کسانی که رویایی ندارند، رویای دیگران رو خراب می کنند(سوکی_فصل۲)