دیالوگ های ماندگار سریال تلویزیونی ستایش 3 (1396)

حشمت فردوس (داریوش ارجمند): نمیگم کسی نمی‌تونه منو زمین بزنه
نه؛ خیلیا میتون منو زمین بزنن..
ولی هیچکس نمی‌تونه جلو بلند شدن منو بگیره.