دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی اعتراف (1396)

(سید‌شهاب حسینی): دلم می‌خواد برام توضیح بدی اگـــر این اراده‌ی خداست که قدرت مطلقه پس چـــرا به بشر اجازه داده هر غلطی دلش خواست بکنه؟!! فکر نمی‌کنی برای خودش کارو آسون کرده؟ با این کار خودشو از شرّ همه چی راحت کرده...
(سید‌شهاب حسینی): پدر چه فرقی هست بین من و تو؟ من ماشه رو می‌کشم و تو برای مرگ دیگران دعا می‌کنی...
(سید‌شهاب حسینی): متاسفم پدر منم این نگاه خالی از خدای تو رو موقع صحبت از خدا می‌بینم