دیالوگ های ماندگار فیلم تلویزیونی ماهورا (1395)

نی وقتی خیلی دراز میشه خم میشه
ما غریبه ها رو دعوت کردیم هور اما هور میزبان خوبی واس غریبه ها نیس!
کیه که دلش برا جنگ بتپه؟
امین (ساعد سهیلی): بد نیست آدم بمیره برای یه سری چیز‌ها، هور برای سبز شدن باید سوخته بشه!
امین (ساعد سهیلی): اینجا خیلی‌ها دیر رسیدند.
تو هم اگه شوهر داشتی، اینقدر باهوش نبودی!
(داریوش ارجمند): مگه از قهوه تلخ، فال شیرین هم درمیاد؟
(داریوش ارجمند): جنگ بده سرباز، حتی با خودت!
امین (ساعد سهیلی): اگه میدونستم، این آخرین باره که میبینمت، بیشتر میگفتم دوست دارم!