لیست کامل عوامل فیلم سینمایی مردی که گریخت

(1956)