لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Monster Squad

(1987)