لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Amityville Horror

(1979)