لیست کامل عوامل فیلم سینمایی سوءقصد به ریچارد نیکسون

(2004)