لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Las minas de Salomón Rey

(1986)