لیست کامل عوامل فیلم سینمایی مریخ حمله می کند!

(1996)