لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Peking Opera Blues

(1986)