لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Essential Killing

(2010)