لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Masque of the Red Death

(1964)