لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Story of Ruth

(1960)