لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Operation Monster

(1976)