لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Sea of Grass

(1947)