لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Muppets Take Manhattan

(1984)