لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Amityville 3-D

(1983)