لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Someone Like You

(2009)