لیست کامل عوامل فیلم سینمایی La vache et le prisonnier

(1959)