لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Antony and Cleopatra

(1972)