لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Birdman of Alcatraz

(1962)