لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Descent Into Hell

(1986)