لیست کامل عوامل فیلم سینمایی A Thousand Splendid Suns

(2015)